Privacy beleid

Juni 2018

Beste klanten,

Zoals u misschien al heeft vernomen uit de krant of andere media, is er vanaf 25 mei 2018 een nieuwe wet in werking.
Deze wet , AVG genoemd, verplicht bedrijven (verenigingen etc.) klanten op de hoogte te stellen wat er met klantgegevens gebeurd die het bedrijf in zijn bezit heeft. Hoe deze opgeslagen worden en eventueel beveiligd indien gegevens digitaal opgeslagen worden.

Een Handje Erbij bewaart uw gegevens niet digitaal op een computer. Alleen lopend mail verkeer over doktersbezoeken, verslagen hierover staan in de mailbox van mijn computer zolang deze nodig zijn. Deze computer wordt alleen voor zakelijke doeleinden gebruikt en wordt met een accurate virusscanner beveiligd. De boekhouding staat ook op deze computer, hierbij maak ik alleen gebruik van factuurnummers en geen namen of andere gegevens. Op de facturen is het wettelijk verplicht uw adresgegevens te vermelden en deze moeten een wettelijke termijn bewaard worden.

Uw adresgegevens, telefoonnummers, contactgegevens, huisartsnaam en eventuele andere gegevens worden alleen op papier bewaard. Deels in mijn agenda en deels in een map thuis, in een kast waarin ook alle boekhouding bewaard wordt. U zult begrijpen dat ik een telefoonlijst heb in mijn telefoon.
Indien van toepassing worden uw gegevens verstrekt aan een ingehuurde kracht, in dat geval bent u hiervan op de hoogte.

Een Handje Erbij doet er alles aan om uw privacy te respecteren en zal dus nooit uw gegevens verkopen aan derden. Indien nodig voor doktersbezoeken of plannen van afspraken wordt ter controle uw geboortedatum als referentie gebruikt, maar alleen met daartoe bevoegde professionals.
Indien van toepassing zal Een Handje Erbij verslag uitbrengen bij verzorgers en/of mantelzorgers over doktersbezoeken of andere nodige/relevante informatie.

Mijn man is op de hoogte waar hij uw telefoongegevens kan vinden voor het geval er iets met mij is en hij contact moet opnemen met u.

Een Handje Erbij verzorgt af en toe een servicebrief , alleen als er een algemeen belang dient voor de klanten of als er iets veranderd in de zorgverlening of tarieven.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze brief stel ze gerust.

Een hartelijke groet,

Petra Versluis

© 2023 Een Handje Erbij | Website beheer door 2GetAsite