Over ons

Een Handje Erbij voor uw nodige hulp

In de 16 jaar dat ik in de thuiszorg heb gewerkt, heb ik veel zien veranderen.
Niet alleen regels vanuit de overheid, maar ook dat aanbieders de cliënt regels oplegt.
Te denken valt aan regels hoe vaak iets gedaan mag worden en hoe schoon iets mag zijn.

Juist nu de thuiszorg op vele punten wordt uitgekleed in zijn diensten en cliënten steeds meer zelf moeten betalen, vinden wij dat mensen de zeggenschap moeten behouden over de inrichting van hun huishouden en dagelijkse leven.

Voorop staan bij mij dan ook de woorden; zelfbeschikking, keuzevrijheid en mobiliteit.
De politiek heeft keuzes gemaakt, waaronder dat mantelzorg gestimuleerd wordt.
De combinatie werk, gezin en mantelzorg kan te grote gevolgen hebben.
Uit ervaring weet ik dat mensen dan niet méér aan hun naasten durven vragen dan strikt noodzakelijk.

Als u alles zelf moet betalen en regelen, dan heeft u ook recht op eigen keuzes.
Daarom is Een Handje Erbij een onderneming voor zowel cliënten die om gezondheidsredenen, als ook vanwege tijd en/of andere redenen hulp nodig hebben bij het dagelijks leven en/of hun huishouden.
Een Handje Erbij streeft naar zoveel mogelijk flexibiliteit in haar diensten en is u graag van dienst.

Een Handje Erbij is in 2015 opgericht door Petra Versluis.

Neem contact op voor vragen en of een afspraak.

Telefoon: 06-83910658
of
Mail naar Petra

© 2023 Een Handje Erbij | Website beheer door 2GetAsite