Copyright en Cookies

Eenhandjeerbij.nl biedt geen garanties, noch expliciet noch impliciet, aan een persoon of instelling, ten aanzien van de geboden informatie.
Deze dient te worden aanvaard in de vorm waarin zij wordt verstrekt.
Verder gelden geen voorwaarden of garanties met betrekking tot de actualiteit en/of geschiktheid voor een beoogd doel.
Eenhandjeerbij.nl zal op geen enkele wijze verantwoordelijk zijn of aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade van welke aard dan ook, daarbij inbegrepen bijzondere, indirecte en voortvloeiende schade die het gevolg is van, of voortvloeit uit, de hier geboden informatie.

Copyright Een Handje Erbij
Alle rechten voorbehouden.
Niets uit de geboden informatie mag worden verveelvoudigd of verspreid worden in enige vorm of op enige wijze, noch in druk noch via elektronische of mechanische media zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van eenhandjeerbij.nl.

De cookies die wij ontvangen, zijn alleen voor eigen gebruik om de site te kunnen optimaliseren. Cookies kunnen je bestanden of computer niet beschadigen.

Wij gebruiken Google Analytics om te onderzoeken hoe onze website gevonden en gebruikt wordt. Wij heb ingesteld dat dit anoniem gebeurt.

© 2023 Een Handje Erbij | Website beheer door 2GetAsite